A partir de les dades recollides de les visites a la web de Universitat de Barcelona, podem extreure dades sobre quins navegadors i des de quines plataformes es visualitzen les pàgines web de la UB. Aquests informes s’han fet basant-se en tres tipus de visites diferenciades:

– al web institucional

– a la intranet d’alumnes.

– a la intranet del PAS – PDI

Podeu accedir a aquests informes mitjançant l’autenticació UB.

Informes