topology@ub

Research Group in Algebraic Topology

Deformacions

  Lloc: Aula de l'IMUB, Universitat de Barcelona (Gran Via, 585)
  Horari: Cada dilluns a les 12.00
  Durada: De novembre de 2010 a gener de 2011

  Tema del seminari
  La teoria de deformacions derivada proposa evitar les dificultats relacionades amb la naturalesa singular dels espais de mòduli mitjançant les categories derivades. L'objectiu és desenvolupar una versió apropiada de functor de deformació derivat, en tant que els objectes geomètrics resultants esdevenen objectes diferencials graduats llisos en comptes d'ésser espais (varietats o esquemes) ordinaris singulars.

  En aquest seminari pretenem estudiar les diverses formulacions de la teoria de deformacions derivada, comparar-les entre elles mitjançant la teoria d'homotopia i veure exemples concrets de deformacions.

  Programa
  • Teoria clàssica de deformacions (8 de novembre): Joana Cirici, UB
  • Introducció a les deformacions derivades (15 de novembre): Abdó Roig, UPC
  • Functors de deformació estesos (22 de novembre): Llorenç Rubió, UB
  • Complex cotangent (29 de novembre): Joana Cirici, UB
  • Homotopia racional i deformacions (13 de desembre): Urtzi Buijs, UB
  • Deformacions à la Lurie (20 de desembre): Oriol Raventós, UB
  • Problema de deformacions formals II (10 de gener): Oriol Raventós, UB
  • Problema de deformacions formals III (17 de gener): Oriol Raventós, UB

  Bibliografia
  [1] I. Ciocan-Fontanine, M. M. Kapranov, Derived Quot schemes.
  [2] V. Hinich, DG coalgebras as formal stacks.
  [3] V. Hinich, Deformations of homotopy algebras.
  [4] M. Kontsevich, Y. Soibelman, Deformation Theory I.
  [5] J. Lurie, Derived Algebraic Geometry IV: Deformation Theory.
  [6] J. Lurie, Moduli Problems for Ring Spectra.
  [7] M. Manetti, Deformation theory via differential graded Lie algebras.
  [8] M. Manetti, Extended deformation functors.
  [9] J. P. Pridham, Derived deformations of schemes.
  [10] J. P. Pridham, Unifying derived deformation theories.

  Back to current seminar