topology@ub

Research Group in Algebraic Topology

Categories diferencials graduades


  Lloc: Aula S3, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona (Gran Via, 585)
  Horari: Cada dimecres a les 17.00
  Durada: De març a juny de 2010

  Tema del seminari

  Estudiarem les categories diferencials graduades i les seves aplicacions. La primera part del seminari es centrarà en els conceptes bàsics (seguint principalment l'article expositori de Keller [6]) i en algunes aplicacions rellevants a la teoria K, a l'homologia de Hochschild i a la conjectura de Deligne [8]. En una segona part es tractaran breument alguns temes de recerca que han motivat el seminari: la classificació a [3] de teories conformes de camps topològiques obertes de dimensió 2; la teoria topològica de cordes [2] com a categoria diferencial graduada; espais de mòduli [5] i geometria derivada [9]; motius de Voevodsky mitjançant categories diferencials graduades [1].

  Programa

  • Introducció a les categories diferencials graduades (10 de març): Pere Pascual, UPC
  • Mòduls diferencials graduats i categories derivades (17 de març): Alberto Fernández, UB
  • Representabilitat de Brown (24 de març): Alberto Fernández, UB
  • Equivalència de Morita (7 d'abril): Abdó Roig, UPC
  • Estructura de categoria de models de dgcat (14 d'abril): Federico Cantero, UB
  • Existència de localització diferencial graduada (21 d'abril): Urtzi Buijs, UB
  • Nova estructura de models à la Morita (28 d'abril): Pere Pascual, UPC
  • Aplicació als invariants additius (5 de maig): Pere Pascual, UPC
  • La 2-categoria de les categories diferencials graduades (12 de maig): Imma Gálvez, UAB
  • Categories A-infinit (19 de maig): Abdó Roig, UPC
  • Classificació de teories conformes topològiques de camps (26 de maig): Federico Cantero, UB

  Bibliografia

  [1] A. Beilinson, V. Vologodsky, A DG guide to Voevodsky's motives, Geom. Funct. Anal. 17 (2008), 1709–1787.
  [2] A. J. Blumberg, R. L. Cohen, C. Teleman, Open-closed field theories, string topology, and Hochschild homology, in: An Alpine Perspective on Algebraic Topology (Arolla, 2008), Contemp. Math. vol. 504, AMS, Providence, 2009, 53–76.
  [3] K. Costello, Topological conformal field theories and Calabi–Yau categories, Adv. Math. 210 (2007), 165–214.
  [4] V. Drinfeld, DG quotients of DG categories, J. Algebra 272 (2004), 643–691.
  [5] M. Kapranov, Injective resolutions of BG and derived moduli spaces of local systems, J. Pure Appl. Algebra 155 (2001), 167–179.
  [6] B. Keller, On differential graded categories, in: Proceedings of the ICM 2006 vol. II, EMS, Zürich, 2006, 151–190.
  [7] G. Tabuada, Une structure de catégorie de modèles de Quillen sur la catégorie des dg-catégories, C. R. Math. Acad. Sci. Paris 340 (2005), 15–19.
  [8] D. Tamarkin, What do dg-categories form? Compositio Math. 143 (2007), 1335–1358.
  [9] B. Toën, The homotopy theory of dg-categories and derived Morita theory, Invent. Math. 167 (2007), 615–667.
  [10] B. Toën, Lectures on DG-categories, Sedano Winter School on K-Theory, 2007.  Back to current seminar