topology@ub

Research Group in Algebraic Topology

Motius no commutatius


  Dia i hora: Divendres al voltant de les 11:00 (depèn del dia)
  Lloc: Aula 103 de la Facultat de Matemàtiques de la UPC (primer pis)

  Temari
  Volem estudiar la teoria de motius no commutatius prenent com a fil conductor les notes de Tabuada [1]. Aquestes notes són un resum sense gens de detalls però amb prou bones referències. La intenció és anar completant els detalls i resolent dubtes i dificultats a mesura que vagin sorgint. Així doncs, un programa molt provisional és aquest:

  Programa
  • Repàs de categories dg. Pere Pascual. 4 novembre.
  • Geometria algebraica no commutativa. Categories saturades. Abdó Roig. 11 novembre.
  • Divendres 18 de novembre no hi haurà seminari.
  • dg-categories saturades. Abdó Roig. Motius de Chow. Pere Pascual. 25 novembre, 11:00.
  • Motius numèrics no commutatius. Abdó Roig. Motius mixtos i pesos. Pere Pascual. 16 desembre, 11:00.

  Referències
  • Gonçalo Tabuada. A guided tour through the garden of noncommutative motives.
  • Dennis-Charles Cisinski, Gonçalo Tabuada. Symmetric monoidal structure on non-commutative motives.
  • Gonçalo Tabuada. Chow motives versus non-commutative motives.
  • Matilde Marcolli, Gonçalo Tabuada. Noncommutative motives, numerical equivalence, and semi-simplicity.
  • Matilde Marcolli, Gonçalo Tabuada. Kontsevich's noncommutative numerical motives.
  • Matilde Marcolli, Gonçalo Tabuada. Noncommutative numerical motives, Tannakian structures, and motivic Galois groups.  Back to current seminar