topology@ub

Research Group in Algebraic Topology

Seminari de Primavera 2011


  Integral Deligne Cohomology for Real Varieties
  Pedro F. dos Santos, Instituto Técnico de Lisboa
  Data: Dimarts, 26 d’abril de 2011
  Lloc: Aula B7, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona. Gran Via, 585.
  Hora: 12.00

  Aspectes ∞-categòrics
  I-II. "Descens en ∞-categories", Abdó Roig, UPC.
  Primera sessió: Dimecres 15 de març de 2011 a les 15:00.
  Segona sessió: Dimarts 22 de març de 2011 a les 12:00.
  Lloc: Facultat de Matemàtiques UB, Aula B7.
  Resum: Explicarem la versió infinit-categòrica dels feixos de conjunts i la relació amb les estructures de models als prefeixos simplicials (això surt del "Higher Topos Theory" de Lurie). En segon lloc, definirem feixos amb valors a una infinit-categoria. L'objectiu és veure el teorema d'extensió de Guillén-Navarro en aquest context.

  III. "Complexos de Hodge mixtos i el teorema de Beilinson mitjançant categories de Cartan-Eilenberg", Joana Cirici, UB.
  Data: Dimarts 29 de març de 2011 a les 12:00.
  Lloc: Facultat de Matemàtiques UB, Aula B7.
  Resum: L'objectiu d'aquesta xerrada és estudiar la categoria homotòpica dels complexos de Hodge mixtos. En particular, veurem una demostració del teorema de Beilinson en termes de categories de Cartan-Eilenberg, mitjançant la construcció de models minimals en certa categoria de diagrames.

  IV. "From sets and toposes to infinity-groupoids and infinity-toposes", Joachim Kock, UAB.
  Data: Dimarts 5 d'abril de 2011 a les 12:00.
  Lloc: Facultat de Matemàtiques UB, Aula B7.

  Gauged Vortices
  Nuno M. Romão, Universitat de Barcelona
  L2-geometry of gauged vortices
  Primera conferència
  Data: Dijous, 24 de febrer de 2011
  Lloc: Aula B6, Facultat de Matemàtiques, UB
  Hora: 12.10
  Segona conferència
  Data: Dimecres, 2 de març de 2011
  Lloc: Aula B6, Facultat de Matemàtiques, UB
  Hora: 12.10

  Categories de descens simplicial i de Cartan-Eilenberg
  Data: Dimecres, 2 de febrer de 2011
  Lloc: Aula de l'IMUB
  11.00-12.00: Categorías de descenso simplicial y límite homotópico, Beatriz Rodríguez
  12.10-13.00: (Er)-models de complexos filtrats i complexos de Hodge mixtos, Joana Cirici

  Back to current seminar