fbpx

Inici novembre 2021 o febrer 2022 online / gener 2022 Presencial

MÀSTER
EN TERÀPIA
COGNITIVOSOCIAL:

FORMACIÓ
CONSTRUCTIVISTA
I SISTÈMICA

 

32ª Promoció

El Màster en Teràpia Cognitivo Social ofereix un cicle complet de formació en psicoteràpia en els àmbits d’atenció individual, grupal, familiar i de parella. El curs segueix les directrius mestres sobre formació teòrica, tècnica i pràctica supervisada indicades per la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) i la Asociación Española de Psicoterapias Cognitivas (ASEPCO)

L’estructuració per mòduls permet la matriculació puntual a un mòdul obtenint un certificat d’assistència i aprofitament que acredita la seva superació. Tots els mòduls, excepte els de pràctiques, es poden realitzar presencialment, semipresencialment o a distància. En el cas de l’mòdul 1, Psicoteràpia Constructivista, es pot cursar de forma independent i obtenir acreditació formal de la UB. En el cas que els mòduls 3, 6, i 9 (pràctiques) no puguin fer-se presencialment s’estudiaran adaptacions curriculars equivalents. La finalització satisfactòria dels mòduls 1, 2 i 3 dóna lloc a l’obtenció d’el Diploma de Postgrau en Tècniques i Principis Bàsics, el segon curs dóna lloc a el Diploma de Postgrau en Anàlisi de Processos Terapèutics, mentre que la realització de l’trienni complet i la superació de tots els mòduls (inclòs el 10è relatiu a la memòria clínica) permet accedir a el Títol de Màster en Teràpia Cognitiu Social.

La docència corresponent a aquesta 32ª convocatòria està distribuïda en tres blocs lectius:

Gener-Juny de 2022 (1er. curs):
Mòduls 1,2,3 (les pràctiques, en alguns centres, poden continuar fins a Setembre de 2022, si s’escau)

Gener-Juny de 2023 (2on. curs):
Mòduls 4,5,6 (les pràctiques, en alguns centres, poden continuar fins a Setembre de 2023, si s’escau)

D’octubre de 2023 a juny de 2024 (3er. curs): 
Mòduls 7,8,9,10 (les pràctiques, en alguns centres, poden continuar fins a Setembre de 2024)

DOCÈNCIA

La metodologia d’ensenyament potencia les tècniques experiencials de simulació, supervisió, el debat i comentari de casos vídeo-gravats, i atorga especial atenció al desenvolupament d’habilitats terapèutiques avançades. A més de les assignatures i seminaris previstos en el programa, s’oferiran altres activitats opcionals de formació.

Les pràctiques es realitzen en règim d’externat en diverses institucions públiques i/o privades de salut mental durant tot l’any. Al primer curs, l’alumne pot triar entre diferents centres on realitzar les pràctiques en règim d’observació; en el segon, les pràctiques en els centres disponibles impliquen més participació en el procés terapèutic; i en el tercer, l’alumne/a assumeix un mínim de dos casos clínics amb supervisió d’un tutor/a del Màster.

PLA D’ESTUDIS

PRIMER curs (Gener-Juny 2022)

MÒDUL 1. PSICOTERÀPIA CONSTRUCTIVISTA 10 ECTS
(Presencial o a distància)
Continguts teoricopràctics sobre epistemologia constructivista, pràctica sistèmica i anàlisi de la demanda en psicoteràpia.

MÒDUL 2. APLICACIONS DE LA TERÀPIA CONSTRUCTIVISTA I 10 ECTS  (Presencial o a distància)

Seminaris de cap de setmana

MÒDUL 3. LES PRÀCTIQUES EN LA CLÍNICA CONSTRUCTIVISTA I 10 ECTS
Activitats pràctiques diverses en 16 centres externs a escollir (mínim 80 hores presencials)

SEGON curs (Gener-Juny 2023)

MÒDUL 4. ANÀLISI DELS PROCESSOS TERAPÈUTICS CONSTRUCTIVISTES 10 ECTS
Continguts teoricopràctics sobre tècniques narratives, centrades en dilemes, eriksonianas i sobre el treball amb constructes familiars.

MÒDUL 5. APLICACIONS DE LA TERÀPIA CONSTRUCTIVISTA II 10 ECTS (Presencial o a distància) 

Seminaris de cap de setmana

MÒDUL 6. LES PRÀCTIQUES EN LA CLÍNICA CONSTRUCTIVISTA II 10 ECTS
Activitats pràctiques diverses en 26 centres externs a escollir (mínim 80 hores presencials)

TERCER curs (Octubre 2023 – Juny 2024)

MÒDUL 7. ANÀLISI DE SESSIONS DE TERÀPIA 5 ECTS
Supervisió i tutoria de la pràctica terapèutica (desdoblada en grups petits)

MÒDUL 8. APLICACIONS DE LA TERÀPIA CONSTRUCTIVISTA III 10 ECTS (Presencial o a distància) 

Seminaris de cap de setmana

MÒDUL 9. LES PRÀCTIQUES EN LA CLÍNICA CONSTRUCTIVISTA III 11 ECTS
Activitats pràctiques diverses en 7 centres externs a escollir (mínim 90 hores presencials)

MÒDUL 10. ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA CLÍNICA 4 ECTS

Professorat

Dr. Guillem Feixas, Universitat de Barcelona

Dr. Manuel Villegas, Centre Ítaca, Barcelona

Dra. Mª José Pubill, psicóloga clínica y psicoterapeuta, Barcelona

Dra. Maria Monini, psicóloga clínica y Psicoterapeuta, Barcelona

Soraya Vega, TRANSIT, Barcelona

Dr. Lluís Botella, Universitat Ramon Llull, Barcelona

Victoria Compañ, SISTEMA, Barcelona

Barbara Casamor, psicóloga clínica y psicoterapeuta, Barcelona

Sheila Izu, Psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta familiar y de pareja, Barcelona

Iolanda D’Ascenzo, Escuela de Terapia Familiar Sant Pau, Barcelona

Carme Cunillera, CAS Garrotxa-IAS, Olot

Dra. Carmen Campo, psicóloga clínica y psicoterapeuta, Barcelona

Dr. Karl Tomm, The Vancouver School for Narrative Therapy, Canadá

Dr. Bruce Ecker, Coherence Psychology Institute, EE.UU.

Dra. Sara Bridges, University of Memphis, EE.UU.

Dr. Mark Beyebach, Universidad Pública de Navarra

 

Dra. Valeria Ugazio, European Institute of Systemic-Relational Therapies, Milán, Italia

Dr. Carlos Mirapeix, Instituto de Estudios Psicoterapéuticos de Santander

Dr. Robert Neimeyer, University of Memphis, EE.UU.

Dr. Héctor Fernández Álvarez, Fundación Aiglé, Buenos Aires

Dr. Alfredo Canevaro, Psiquiatra y terapeuta familiar, Milán

Dr. Stephen Madigan, Vancouver School for Narrative Therapy, Canadá

Dr. Antonio Semerari, Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma

Dr. Ausiàs Cebolla, Universitat de València

Dr. Harry Procter, University of Hertfordshire, Reino Unido

Dr. Francesco Mancini, Associazione di Psicologia Cognitiva, Roma

Dr. Joao Salgado y Dra. Carla Cunha, ISMAI, Porto, Portugal

Dr. Camillo Loriedo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma

Dr. David Winter, University of Hertfordshire, Reino Unido

Dr. Benedetto Farina, Università Europea di Roma

Dr. Giancarlo Dimaggio, Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale. Roma

 

INSCRIPCIÓ

I MATRÍCULA

Requisits: Llicenciats o Graduats en Psicologia o Medicina (o menys d’un 10% de crèdits pendents). Pel Mòdul 1 es poden estudiar altres peticions.

Preinscripció
1er. Període: del 3 de Maig al 2 de Juliol de 2021.
2on. Període: de l’5 de Juliol al 24 de Setembre de 2021.

Documentació: Fotocòpia compulsada del títol, expedient acadèmic, currículum, 1 fotografia (mida carnet), fotocòpia del DNI, qüestionari de pre-inscripció i pagament de 100€ (a descomptar de l’import de la matricula).
Alumnes internacionals: consultar. 
Contactar: tcognitivosocial@ub.edu

Matrícula
1er. Període: del 6 de Setembre al 1 de octubre de 2021. 
2on.Període: del 2 al 15 d’Octubre de 2021.

Preu de la matrícula
1er curs: 2.700,00 €
2on curs: 2.700,00 €
3er curs: 2.700,00 €
Taxes de gestió acadèmica no incloses.

Assegurança: Tots els alumnes han de subscriure obligatòriament la pòlissa d’assegurances que figura a la matrícula oficial per tal de poder realitzar les activitats pràctiques.

HORARI

Dilluns i Dimecres de 19 a 21 h 
(setmanal, alumnes de 1er. i 2on.): Mòduls 1 i 4.

Divendres de 18-21 h
(setmanal, tots els alumnes): Mòduls 2, 3, 5, 6, 8 i 9.

Dissabtes de 9 a 14 h
(quinzenal, tots els alumnes): Mòduls 2, 5 i 8.

Els horaris de les pràctiques s’adaptaran a les característiques de cadascun dels centres i de l’activitat.

Lloc: Aulari de la Facultat de Psicologia, Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (Campus Universitari Mundet) i altres espais pertinents, d’acord amb les característiques de cada activitat.

Idiomes lectius: Castellà i català
(en algunes activitats opcionals/electives de pràctiques). Traducció consecutiva sempre que sigui necessari.

Vols saber més del màster?

DESCARREGA PDF

CONTACTE

DIRECCIÓ DEL CURS

Dr. Guillem Feixas Viaplana, 
Universitat de Barcelona
gfeixas@ub.edu
(+34) 93 312.51.00

SECRETARIA

Informació, atenció d’alumnes i coordinadora de pràctiques: 
Isabella Cini
tcognitivosocial@ub.edu

 

 

  He llegit i accepto la Política de privacitat

  CAMPUS MUNDET
  Facultad de Psicología.
  Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología.
  Sección de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, Despacho 3601 B
  Paseo de Vall d’Hebron, 171, 08035 Barcelona