Volem un Fons Social per invertir en Economia Social i Solidària?

Amb aquesta enquesta, volem esbrinar fins quin punt esteu o estarieu disposats a participar en el capital social de les entitats d'Economia Social i Solidària (a partir d'ara ESS). L'ESS l'integren entitats que presenten un compromís social i ambiental amb el seu entorn. La gestió democràtica és un altre dels seus pilars. Les cooperatives, les societats laborals, les associacions, certes fundacions, les mutualitats, així com empreses d'inserció i centres especials de treball, en son els seus integrants.
Només li caldrà 3 minuts per contestar-la.

Moltes gràcies per la seva participació.