Agenda UB - Comunicació d'actes

A l’Agenda UB s’inclouen les activitats organitzades pels centres i les unitats de la Universitat de Barcelona que es duguin a terme a les instal·lacions de la UB i que estiguin obertes lliurement a tota la comunitat universitària o al conjunt de la societat.

Dades personals (no apareixeran a l'Agenda UB)
Dades de l'acte