Matricular més de 60 crèdits - Grau de Filosofia

Normativa de  Permanencia de la Universitat de Barcelona dels estudiants que cursern graus i màsters universitaris: http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia_1213.pdf