Sol·licitud d'informació graus UB

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ
Si us plau, indiqueu-nos les vostres dades i el nom del grau o graus dels que voleu rebre informació.

 

Dret d'informació
(1) El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de les activitats adreçades als alumnes d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau superior (CFGS) i, si escau, enviar-vos informació sobre la UB, els seus graus i les activitats que organitza la UB per als alumnes d’ESO, batxillerat i CFGS. (3) La base jurídica dels tractaments és el consentiment. (4) La destinatària de les dades és la pròpia universitat així com els encarregats de tractament, si s’escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal. (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les i sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies.

També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats.