2023 Fòrum d'Ocupació: Inscripció presentació patrocinadors

Primera opcióSegona opcióTercera opcióQuart opcióCinquena opció
Aula 1029 horari 12:30 ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TÈCNICS TRIBUTARIS DE CATALUNYA i BALEARS
Aula 1029 horari 13:30 h ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DE TÈCNICS TRIBUTARIS DE CATALUNYA i BALEARS
Aula 1030 horari 12:00 h DANONE "Join the food revolution"
Aula 1036 horari 12:00 h DELOITTE "Conoce Deloitte y que propuesta de valor tiene para ti"
Aula 1033 horari 12:30 h MANAGEMENT SOLUTIONS "Presentación corporativa & business case"
Aula 1035 horari 12:00 a 16:00 MANGO (Espai reservat per fer entrevistes) no farà presentació.
Aula 1034 horari 13:00 h MAZARS "Mazars, The Smarta Choice"
En cas de no assistència informeu a través del correu electrònic a la adreça borsa@ub.edu