Formació en Competències 2017-2018

La Universitat de Barcelona ofereix un programa d’activitats d’orientació i millora de l’ocupabilitat dirigit als seus estudiants i titulats recents. Aquest programa d’activitats s’emmarca en el conveni de col·laboració per a l’impuls a la inserció i la millora de l’ocupabilitat dels estudiants i nous titulats universitaris, signat entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i Coneixement, i les Universitats Catalanes. A través de la signatura d’aquest formulari la persona signatària confirma la participació en el programa d’activitats i en aplicació del conveni esmentat, accepta que la Universitat de Barcelona registri les seves dades personals i acadèmiques en les aplicacions de gestió d’usuaris SICAS i GALILEU del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en la modalitat de “serveis previs a l’ocupació”. Igualment, la Universitat de Barcelona informarà al SOC sobre les activitats realitzades. A més, si s’escau, la persona signatària s’inscriu i confirma l’assistència en l’activitat referenciada.
MODALITAT D'INSCRIPCIÓ
DADES ACADÈMIQUES
Opció de resposta múltiple (Per seleccionar més d'una opció amb Ctrl+Intro)
DADES PERSONALS
DOMICILI A CATALUNYA
ALTRES DADES
La inscripció en aquest curs comporta la cessió de les vostres dades a l’Ajuntament de Barcelona-Barcelona Activa per a la seva gestió acadèmico-administrativa.
Dins del marc del Conveni entre les Universitats i el Servei d’Ocupació de Catalunya et suggerim que adjuntis el teu currículum vitae.
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: rtf pdf doc docx odt.

Les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades al fitxer “Feina UB”, titularitat de la Universitat de Barcelona, amb la finalitat de gestió d’accions formatives així com d’altres adreçades a la millora de l’ocupabilitat. L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: secretaria.general@ub.edu

Així mateix, les dades de caràcter personal seran incorporades al fitxer “Base de dades de persones demandants de feina”, titularitat del Servei d’Ocupació de Catalunya, les finalitats del qual són la gestió del tractament de dades de les persones demandants d’ocupació inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya així com la gestió de programes que facin possible la millora de l’ocupabilitat, accions que s’emmarquen en el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Coneixement i les universitats catalanes per a l’impuls a la inserció i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. L'òrgan responsable del fitxer és el/la Director/a de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya i l’encarregat del tractament és la Universitat de Barcelona. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document identificatiu, dirigida a la Direcció de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya, Carrer Llull 297-307, 08018 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: subdireccio.pao.soc@gencat.cat

Activitat subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, amb càrrec als fons del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social