JORNADES D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL, 13 i 30 d'abril 2021 (Facultat d'Educació)

Emplenant aquest formulari, t'inscriuràs a les JORNADES D'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 2021 de la Facultat d'Educació. Aquestes jornades van dirigides preferentment als estudiants de 4t de grau de la Facultat d'Educació. Data màxima d'inscripció: Dia abans de cada jornada.
DADES ACADÈMIQUES
DADES IDENTIFICATIVES
El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és gestionar l’acció d’orientació universitària organitzada pel Servei d’Atenció a l’Estudiant i, si ens doneu el vostre consentiment marcant la casella corresponent, enviar-vos informació sobre altres accions d’orientació universitària organitzades pel servei esmentat. (3) Les bases jurídiques dels tractaments són l’execució d’un contracte corresponent a la gestió d’aquesta acció d’orientació universitària en què us inscrigueu/participeu i el vostre consentiment, per a l’enviament d’informació sobre altres accions d’orientació universitària organitzades pel servei esmentat. (4) La destinatària de les dades és la pròpia universitat i els encarregats de tractament, si s’escau. No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal. (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne l’oposició, la portabilitat i sol·licitar-ne la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (6) També podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: