Preinscripció a l'activitat

Curs: LinkedIn, incorpora una potent eina a les teves possibilitats professionals. 9 de maig 2019

MODALITAT D'INSCRIPCIÓ
DADES ACADÈMIQUES
Opció de resposta múltiple (Per seleccionar més d'una opció amb Ctrl+Intro)
DADES IDENTIFICATIVES
DOMICILI A CATALUNYA
ALTRES DADES
La inscripció en aquest curs comporta la cessió de les vostres dades a l’Ajuntament de Barcelona-Barcelona Activa per a la seva gestió acadèmico-administrativa.
Dret d'informació
(1) El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és gestionar la vostra inscripció al corresponent curs de formació en competències així com enviar-vos el corresponent certificat, i, si ens doneu el vostre consentiment marcant la casella corresponent, enviar-vos informació sobre altres accions d'orientació universitària organitzades pel servei esmentat. (3) La base jurídica del tractament és el consentiment de la persona interessada. (4) La destinatària de les dades és la pròpia universitat, així com els encarregats del tractament, si s'escau. No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal, o que us inscrigueu a un dels cursos realitzats per Barcelona Activa en col·laboració amb la UB. (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les i sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (6) També podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç:
Dret d'informació
(1) El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és gestionar l’acció d’orientació universitària organitzada pel Servei d’Atenció a l’Estudiant i, si ens doneu el vostre consentiment marcant la casella corresponent, enviar-vos informació sobre altres accions d’orientació universitària organitzades pel servei esmentat. (3) Les bases jurídiques dels tractaments són l’execució d’un contracte corresponent a la gestió d’aquesta acció d’orientació universitària en què us inscrigueu/participeu i el vostre consentiment, per a l’enviament d’informació sobre altres accions d’orientació universitària organitzades pel servei esmentat. (4) La destinatària de les dades és la pròpia universitat i els encarregats de tractament, si s’escau. No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal. (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne l’oposició, la portabilitat i sol·licitar-ne la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (6) També podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: