Seminari "Immersió Universitària: Curs 2017/18": Grau de Relacions Laborals

Aquesta activitat s’emmarca en les accions contemplades en els convenis de col·laboració signats entre el Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, i les universitats catalanes, per a l’impuls de la inserció laboral i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. Aquest programa està finançat pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, mitjançant el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE). En aplicació d’aquest conveni, la Universitat de Barcelona registrarà les dades de la persona que signa aquest document en les aplicacions de gestió d’usuaris SICAS i GALILEU del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en la modalitat de “serveis previs a l’ocupació”. Igualment, la UB informarà al SOC sobre l’activitat d’orientació realitzada.
MODALITAT D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: gif jpg jpeg png pdf.
DOMICILI A CATALUNYA
Dins del marc del Conveni entre les Universitats i el Servei d’Ocupació de Catalunya et suggerim que adjuntis el teu currículum vitae.
Els fitxers han de ser de menys de 2 MB.
Tipus de fitxers permesos: rtf pdf doc docx odt.

Les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades al fitxer “Feina UB”, titularitat de la Universitat de Barcelona, amb la finalitat de gestió d’accions formatives així com d’altres adreçades a la millora de l’ocupabilitat. L’òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: secretaria.general@ub.edu

Així mateix, les dades de caràcter personal seran incorporades al fitxer “Base de dades de persones demandants de feina”, titularitat del Servei d’Ocupació de Catalunya, les finalitats del qual són la gestió del tractament de dades de les persones demandants d’ocupació inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya així com la gestió de programes que facin possible la millora de l’ocupabilitat, accions que s’emmarquen en el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Economia i Coneixement i les universitats catalanes per a l’impuls a la inserció i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. L'òrgan responsable del fitxer és el/la Director/a de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya i l’encarregat del tractament és la Universitat de Barcelona. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document identificatiu, dirigida a la Direcció de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya, Carrer Llull 297-307, 08018 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: subdireccio.pao.soc@gencat.cat

Activitat finançada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, mitjançant el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)