Taller: "Afronta amb èxit una entrevista de feina!" - 2n Semestre 2018-2019

INSCRIPCIÓ / REGISTRE DE L'ESTUDIANT - ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA - Grupal // Periodicitat quinzenal: del 30 de gener al 26 de juny de 2019
MODALITAT D'INSCRIPCIÓ
DADES ACADÈMIQUES
Opció de resposta múltiple (Per seleccionar més d'una opció amb Ctrl+Intro)
DADES IDENTIFICATIVES
DOMICILI A CATALUNYA
DRET D'INFORMACIÓ
El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és gestionar l’acció d’orientació universitària organitzada pel Servei d’Atenció a l’Estudiant i, si ens doneu el vostre consentiment marcant la casella corresponent, enviar-vos informació sobre altres accions d’orientació universitària organitzades pel servei esmentat. (3) Les bases jurídiques dels tractaments són l’execució d’un contracte corresponent a la gestió d’aquesta acció d’orientació universitària en què us inscrigueu/participeu i el vostre consentiment, per a l’enviament d’informació sobre altres accions d’orientació universitària organitzades pel servei esmentat. (4) La destinatària de les dades és la pròpia universitat i els encarregats de tractament, si s’escau. No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal. (5) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne l’oposició, la portabilitat i sol·licitar-ne la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (6) També podeu consultar la informació addicional en el següent enllaç: