Sol·licitud de lloguer d’armariets de la Facultat de Geografia i Història

Dades personals
Condicions generals
  1. L'accés i ús dels armariets implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals sota la seva exclusiva responsabilitat
  2. No es poden dipositar líquids combustibles ni inflamables ni qualsevol altra substància que comporti un perill per a la comunitat universitària que estudia o treballa a l’edifici
  3. Es reserva el dret a interrompre, de manera temporal o definitiva, el lloguer sense previ avís per mal ús dels armariets per motius de seguretat o de manteniment
  4. Els armariets, segons la temporalitat del lloguer, s’hauran de buidar abans del 31 de gener o del 30 de juny. Després d’aquesta data, per part de la Unitat de Logística del Centre, es retiraran tot els objectes dipositats sense possibilitat de retorn
  5. La Universitat de Barcelona declina qualsevol responsabilitat sobre els objectes dipositats en l’interior de l’armariet