Dades de l'impulsor principal de la iniciativa
Relació amb la Universitat de Barcelona
Estudiants
Professor / Investigador de la UB
PAS
Altres
màxim 300 paraules, indicant quin producte o servei es vol oferir a la societat
màxim 6 paraules
màxim 150 paraules
màxim 150 paraules