Dades identificatives
Dades del col·lectiu
Fets que volem fer constar

Des de la Unitat d’Igualtat ens posarem en contacte al telèfon o adreça facilitades per tal de concertar una cita

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals:
(1) La Secretaria General de la Universitat de Barcelona és, en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals, la responsable legal del tractament d’aquestes dades. Això no implica que tingui accés a la informació que faciliti, excepte en cas d’obligació legal (per exemple, si algú presentés una reclamació davant l’autoritat de control de protecció de dades o davant d’un jutge o tribunal). Aquestes dades i la informació aportada en el present formulari tenen caràcter confidencial.
(2) La finalitat del tractament és gestionar les situacions que poden requerir la intervenció de la Unitat d’Igualtat de la UB.
(3) Té dret a accedir a les seves dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al seu tractament, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies.
(4) Pot consultar la informació detallada dels tractaments esmentats a la pàgina d'informació detallada del tractament de dades personals.

També podeu contactar amb nosaltres a l’adreça protocol.igualtat@ub.edu o al telèfon 690 052 987.