Sol·licitud de Pla d'Estudis o Programa Docent - FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA

En enviar aquesta sol·licitud, inicieu els tràmits per obtenir el pla d'estudi i/o els programes docents segellats.

La data de lliurament dependrà de la complexitat de l’encàrrec. La Secretaria d'Estudiants i Docència de la FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA us avisarà perquè passeu a recollir la documentació.