Àmbit de la consulta:

Molt important: escriu correctament l'adreça de correu electrònic de resposta. En cas contrari, la resposta no t'arribarà.

Les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades al fitxer “Bústia de consultes sobre activitats acadèmiques i formatives", titularitat de la Universitat de Barcelona, les finalitats principals del qual són: respondre a les consultes formulades per aquelles persones interessades en obtenir informació d'activitats formatives i acadèmiques. L'òrgan responsable del fitxer és la Secretaria General. En qualsevol cas, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document identificatiu, dirigida a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 585, 08007 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça: secretaria.general@ub.edu.