Paraules de la física

El Paraules de la física és un espai que va néixer l’abril de 2013 per donar impuls al nou concurs que preparàvem amb el mateix nom, i recollir-hi els resultats. El concurs, recordem-ho, l’organitza la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Física i, des de la primera edició el 2014, pretén explorar i aprofundir la terminologia emprada al camp de la física mitjançant un procés col·laboratiu que persegueix la implicació dels diferents col·lectius de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona.