canvi climàtic? crisi climàtica? emergència climàtica?

D’acord amb les recomanacions terminològiques de la comunitat científica i dels mitjans adherits a la campanya Covering Climate Now, el terme general canvi climàtic no és adequat per descriure la situació actual. Cal usar el terme crisi climàtica, que expressa més clarament la gravetat de la situació (com quan es parla de crisi econòmica, política, etc.), o bé emergència climàtica, si es vol posar èmfasi en l’afectació que aquesta crisi climàtica té sobre els humans i la vida en general (com quan es parla d’emergència sanitària o emergència humanitària) i la necessitat d’aplicar mesures urgents i excepcionals. Aquest és el cas de la demanda d’estat d’emergència climàtica, a la qual s’ha adherit la UB.

Més informació a:

–          Vocabulari de la crisi climàtica, de l’Ésadir

–          Crisi climàtica (guia editorial, glossari, etc.), de TV3

–          «Setmana clau per conscienciar sobre la crisi climàtica a TV3 i Catalunya Ràdio, de TV3

–          «Why the Guardian is changing the language it uses about the environment», de The Guardian

 

[Photo by Patrick Hendry on Unsplash]