Se’m sent? Em sentiu bé?

En les reunions i classes virtuals és convenient assegurar-se que el so arriba adequadament a tots els presents. La pregunta de rigor és Em sentiu? o bé Se’m sent? Però és bastant freqüent usar incorrectament el verb escoltar (Se m’escolta? M’escolteu?), que convindria evitar perquè els verbs escoltar i sentir no volen dir el mateix.

El verb sentir fa referència a la percepció de sons; el verb escoltar fa referència a l’atenció posada en els sons percebuts. Així:

  • Em sentiu? vol dir Rebeu els sons que emeto?
  • M’escolteu? vol dir Esteu atents al que us dic?

El proper cop que us connecteu, si no sabeu si el so arriba als vostres interlocutors, demaneu-los si us senten. Només en el cas que observeu que es distreuen mentre parleu, podeu demanar-los si us escolten.

I si us voleu posar a prova, podeu fer el test de llengua sobre els Cinc sentits de Revers.

[Informació procedent del Sens Dubte]