Teoria especial de la relativitat o teoria de la relativitat especial?

Hi ha una gran vacil·lació entre aquestes dues denominacions (teoria especial de la relativitat i teoria de la relativitat especial) i passa el mateix amb el terme complementari teoria general de la relativitat o teoria de la relativitat general. Aquestes són algunes dades que podem extreure de diferents fonts:

  • El Cercaterm conté la fitxa relativitat especial (o teoria especial de la relativitat). També conté el terme teoria general de la relativitat.
  • La Viquipèdia recull la denominació teoria especial de la relativitat, però teoria de la relativitat general.
  • A Enciclopèdia.cat, dins l’article teoria de la relativitat, trobem el terme teoria de la relativitat general (amb l’adjectiu al final), però en altres articles de la mateixa obra trobem teoria general de la relativitat.
  • Al Corpus textual informatitzat de la llengua catalana (CTILC) trobem més casos de teoria general de la relativitat que de teoria de la relativitat general; un cas de teoria especial de la relativitat i cap cas de teoria de la relativitat especial.
  • En els textos indexats a Google, el nombre d’ocurrències de la denominació teoria de la relativitat especial és més abundant que teoria especial de la relativitat, però si es restringeix la cerca a Google llibres, la tendència s’inverteix.
  • En llibres com el Tipler o El jove Einstein en català, s’usen les formes teoria de la relativitat especial i teoria de la relativitat general.
  • D’acord amb els especialistes consultats, les denominacions més freqüents són relativitat especial i relativitat general, però hi ha discrepàncies pel que fa a la posició dels adjectius especial i general quan s’hi afegeix teoria al davant. En canvi, és poc freqüent usar les expressions teoria especial i teoria general soles.
  • En castellà o en francès també trobem vacil·lacions denominatives, però la tendència general és a posar l’adjectiu al final del sintagma: théorie de la relativité restreinte i teoría de la relatividad especial.

En alemany, llengua en què aquest terme es va crear, la denominació documentada i confirmada per físics alemanys és spezielle Relativitätstheorie. Des d’un punt de vista sintàctic, spezielle concorda amb theorie, cosa que avala la denominació catalana teoria especial de la relativitat. El mateix es pot dir sobre el terme complementari teoria general de la relativitat (allgemeine Relativitätstheorie).

En anglès també hi ha dues denominacions: special theory of relativity (que és la traducció més exacta de l’alemany i que es correspondria amb la denominació catalana teoria especial de la relativitat) i theory of special relativity (més usada en els darrers anys, i que es correspon amb la forma catalana teoria de la relativitat especial).

El que és important tenir en compte aquí és que l’adjectiu especial fa referència a les condicions en què s’aplica la teoria (que són de moviment uniforme sense gravetat) i, tant si s’expressa d’una manera com si s’expressa de l’altra, la interpretació és la mateixa.

En resum, podem dir que les principals obres lexicogràfiques en català proposen la denominació amb l’adjectiu com a modificador de teoria (teoria especial de la relativitat i teoria general de la relativitat), cosa que concorda amb la lectura que es fa des de l’alemany. Però també s’usa molt la denominació amb l’adjectiu al darrere, en paral·lel amb el que es fa en anglès, que també presenta dues formes. Sigui quina sigui la forma triada, no afecta la interpretació del terme.