Un any de COVID-19

Després d’un any de parlar-ne, recordem algunes precisions terminològiques sobre el nom del virus i de la malaltia:

  • El nom oficial de la malaltia és COVID-19 (de l’anglès coronavirus disease, i la xifra 19, per l’any en què va sorgir).
  • El nom oficial del virus que provoca aquesta malaltia és coronavirus SARS-CoV-2. En contextos divulgatius també es pot fer servir expressions com ara el virus responsable de la COVID-19 o el coronavirus causant de la COVID-19.
  • Pel que fa al gènere (masculí o femení) de la sigla, els especialistes recomanen l’ús del femení per tal que es distingeixi clarament la malaltia del virus: la COVID-19. I aquest és l’ús que se’n fa a la UB en textos especialitzats.