Noms comuns de les malalties de les plantes

Nova incorporació a l’UBTERM del diccionari Noms comuns de les malalties de les plantes, elaborat pels professors Joaquim Nadal i Assumpció Moret, de la Facultat de Biologia. Aquest diccionari, publicat per primer cop en paper l’any 2000, conté prop d’un miler de noms comuns de malalties de les plantes amb definicions que indiquen el nom de la planta afectada i el de l’agent infecciós, juntament amb els efectes que provoca.