El Diccionari de fiscalitat, consultable des del Cercaterm

Els termes del Diccionari de fiscalitat ara es poden consultar també des del Cercaterm. Aquest diccionari, elaborat pel Grup d’Innovació Docent en Economia dels Impostos de la Universitat de Barcelona i publicat al portal de terminologia UBTERM, aborda un àmbit amb pocs recursos terminològics en català, raó per la qual el TERMCAT ha considerat oportú que els termes siguin consultables des del Cercaterm.

Dins del Cercaterm, els termes d’aquesta obra duen la indicació de la font de procedència dins de cada fitxa (vegeu, per exemple, ajustament fiscal a la frontera). Per consultar l’obra de manera conjunta, cal accedir a l’UBTERM.