Nova actualització de la Nomenclatura de gestió universitària

S’han incorporat una cinquantena de termes nous a la Nomenclatura de gestió universitària i s’han revisat els termes relatius a les categories de professorat per tal que les equivalències entre llengües reflecteixin les darreres tendències denominatives més usades internacionalment.

La Nomenclatura de gestió universitària és un recull de termes que el Grup de treball de terminologia i nomenclatura (GTTN) de la Xarxa Vives amplia i actualitza permanentment. El GTTN està constituït per tècnics lingüístics d’anglès i de català de diverses universitats dels Països Catalans. El principal objectiu d’aquesta nomenclatura és oferir les millors correspondències denominatives català-castellà-anglès consensuades entre els diversos serveis lingüístics universitaris de la Xarxa Vives.