Glossari d’igualtat de gènere

La Unitat d’Igualtat, el Vicerectorat d’Igualtat i Gènere, i els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona publiquen en línia el Glossari d’igualtat de gènere, que recull els termes relacionats amb aquest àmbit que apareixen en el III Pla d’Igualtat de la Universitat de Barcelona i en el Protocol de la Universitat de Barcelona per a la prevenció, detecció i actuació contra les situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe, gènere o orientació sexual, i altres conductes masclistes.  

Aquest glossari vol ser una eina complementària dels textos dels quals parteix. Presenta d’una manera sintètica i sistemàtica informacions que es troben disperses en la documentació i fonts originals. També vol ser una eina de consulta per a la comunitat universitària, sigui per a finalitats docents, de recerca o administratives.