Warning: stripslashes() expects parameter 1 to be string, object given in /www/wub/ubterm/wp-content/themes/ubterm/resources/templates/parts/cerca-termes-header.php on line 4

Les figures que il·lustren algunes entrades d’aquest diccionari estan numerades si són reproduccions de fragments de còdexs. Generalment, aquestes reproduccions no s’han extret de l’obra original, sinó d’altres obres que les contenen. Per això, en aquest índex se cita tant l’obra original del fragment reproduït, com l’obra d’on s’ha extret la reproducció. Així, cada entrada d’aquest índex de figures conté les informacions següents:

 • número de figura,
 • informacions sobre l’obra original: el nom de la biblioteca o l’arxiu on es conserva l’obra original del fragment reproduït, amb indicació de la ciutat si cal; número de manuscrit o signatura; autor (si en té); títol de l’obra i foli corresponent a la reproducció(si aquesta informació està disponible),
 • informacions sobre l’obra d’on s’ha extret la reproducció (entre parèntesis): autor; títol parcial (la informació sobre l’obra s’ha de completar amb les referències bibliogràfiques); pàgina o làmina de la reproducció.

A continuació hi ha una relació de les abreviatures utilitzades en aquest índex de figures:

carp. carpeta
doc document
f. foli
fragm. fragment
làm. làmina
ms. manuscrit
núm. número
pàg. pàgina
perg. pergamí
r recto
s. f. sense foliar
sign. signatura
v verso

Figures

 1. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 3307, Tratado de cómputos y astrología. (DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos…, vol. I, pàg. 270, fig. 240, fragm.).
 2. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 10110, Officia feriarum in Quadragesima, f. 88r. (CANELLAS, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XX, fragm.).
 3. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1, Libre dels feyts del rey en Jacme, f. 52r, fragm. (Libre dels feyts…).
 4. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1540-1546, Misal Rico de Cisneros, vol. I, f. LXXVIIIV. (MUNTADA, Misal…, pàg. 95, fragm.).
 5. Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ms. 12, Antoni VICENS, Col·lecció de franqueses…, f. 283r. (Microfilm del foli reproduït, fragm.).
 6. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1, Libre dels feyts del rey en Jacme, f. 116r, fragm. (Libre dels feyts…).
 7. Museu d’Art de Girona, ms. 44, Homiliarium, f. 24v. (CANELLAS, Exempla…,vol. II (Pars altera), làm. XXIX, fragm.).
 8. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. Vit. 14-2, S. GREGORIO, Morales sobre el Libro de Job. (DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos…, vol. I, pàg. 350, fig. 293).
 9. Arxiu Històric de la Ciutat de Girona, 1.4.3.2, Llibre del Mostassà, f. 81r. (ARNALL i PONS, L’escriptura…, làm. 206, fragm.).
 10. Beck Collection, ms. 15, Biblia, f. 3v. (The Beck Collection…, pàg. 108, làm. 13, fragm.).
 11. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. reserva, núm. 199, Petrus COMESTOR,“De incarceratione Ioseph”, dins Historia scholastica, cap. XC, f. 50v.(MATEU, Colectánea…, làm. 169, fragm.).
 12. Arxiu Capitular de la Catedral de Tortosa, ms. 100, HORATIUS, Opera poetica. (GUDIOL, Els primitius…, fig. 109, fragm.).
 13. British Museum (Londres), Burney, ms. 275, Priscian Grammar, f. 390v. (RANDALL, Images…, fig. 214).
 14. Biblioteca Nazionale Marciana (Venècia), cod. Lat. I, 104, Libro de Horas de la reina María de Navarra, f. 81r, fragm. (Libro de Horas de la reina…).
 15. Archivo del Ayuntamiento de Zaragoza, ms. 12.28.5, JUAN I DE ARAGÓN, Ordenanzas de la ciudad de Zaragoza, f. 10r. (CANELLAS, Exempla…, vol. II, (Pars altera), làm. LXVI, fragm.).
 16. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Sant Cugat, ms. 14, Missal, f.336r. (Microfilm del foli reproduït, fragm.).
 17. Arxiu Diocesà d’Urgell (la Seu d’Urgell), ms. 501, Beatus, f. 80v. (DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos…, vol. I, pàg. 197, fig. 185, fragm.).
 18. Real Academia de la Historia (Madrid), ms. 33, Comentarios al Apocalipsis. (DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos…, vol. I, pàg. 208, fig. 196).
 19. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1548, IUSTINIANUS, Corpus iuris civilis. (DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos…, vol. I, pàg. 263, fig. 235, fragm.).
 20. Archivo Histórico Nacional (Madrid), ms. 1302, Cartulario de Tojos Outos, f. 26r. (DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos…, vol. I, pàg. 222, fig. 208, fragm.).
 21. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Reial Cancelleria, reg. 1, Liber Feudorum Maior. (DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos…, vol. I, pàg. 19,fig. 21, fragm.).
 22. Corpus Christi College (Cambridge), ms. 48, Canon Tables, f. 201v. (DEHAMEL, A history…, fragm.).
 23. Colección Gómez Moreno (Madrid), Epistula Maximi Nigriano. (CANELLAS, Exempla…, vol II, (Pars altera), làm. IV).
 24. Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona), Ripoll, ms. 49, TAIO, Libri Sententiarum sancti Gregorii pape, f. 96r. (GARCÍA VILLADA, Paleografía…, làm. XX, 24, fragm.).
 25. Museo Arqueológico Nacional (Madrid), ms. 2, Comentarios al Apocalipsis. (DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos…, vol. I, pàg. 486, fig. 406, fragm.).
 26. Arxiu Diocesà de Girona, Cartoral de Carlemany, pàg. 45. (ARNALL i PONS, L’escriptura…, làm. 75, fragm.).
 27. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 1, Libre dels feyts del rey en Jacme, f. 11r, fragm. (Libre dels feyts…).
 28. Royal Library (Windsor), ms. 43, Fragments of an illuminated Book of Anthems done in the form of a page (List of Choral). (GIONONI-VISANI i GAMULIN, Miniaturist…, pàg. 3, fragm.).
 29. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1540-1546, Misal Rico de Cisneros, vol. VII, f. CLXVIIV. (MUNTADA, Misal Rico…, làm. 67, fragm.).
 30. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 657, Iohannes CASSIANUS, Instituta cenobiorum. Liber collationum. f. 1r. (DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos…,vol. I, pàg. 47, fig. 48, fragm.).
 31. British Library (Londres), Add. 49598, Benedictional of St. Ethelwold. (HARTHAN, The history…, pàg. 38, làm. IV).
 32. Museu d’Art de Girona, ms. 44, PSEUDO-BEDA, Homiliarium, f. 134r. (GUDIOL, Els primitius…, fig. 54, fragm.).
 33. Biblioteca Nacional (Madrid), Vit. 24-8, Arte de la guerra. (DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos…, vol. I, pàg. 415, fig. 353, fragm.).
 34. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 9571, Gonzalo GARCÍA DE SANTA MARÍA, Serenissimi principis Ioannis secundi, Aragonum regis, vita, f. 45r. (CANELLAS, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. LXXXI, fragm.).
 35. Real Academia de la Historia (Madrid), ms. 24, Codice Emilianense (Colaciones de Casiano, III, 5-6), f. 15r. (GARCÍA VILLADA, Paleografía…,làm. XIX, 22, fragm.).
 36. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. reserva, núm. 9, “Ordenamiento de Alcalá”, dins Libro de las Leyes, f. 1r. (CANELLAS, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. XLVII, fragm.).
 37. Archivio di Stato di Milano, Privilegi d’Alexandre II. (STEFFENS, Paléographie…, làm. 73, fragm.).
 38. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 758, SOZOMENUS, Historia Ecclesiastica, f. 1r. (MATEU, Colectánea…, làm. 293, fragm.).
 39. Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo (El Escorial), ms. E-II-13,Thomas MIERES, Usantie et consuetudines civitatis et diocesis Gerunde, f. 34r. (ARNALL i PONS, L’escriptura…, làm. 198, fragm.).
 40. Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 486, Crònica de Desclot, f. 93v. (UDINA, Documents…, pàg. 179, fragm.).
 41. Museo Arqueológico de Sevilla, Epistula Titi ad Muniguenses. (CANELLAS, Exempla…, vol. II (Pars altera), làm. II).
 42. Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 1540-1546, Misal Rico de Cisneros, vol. VI, f. LXXIIv. (MUNTADA, Misal…, làm. 128, fragm.).
 43. Biblioteca de la Universitat de Barcelona, ms. 122, Caius SALLUSTIUS CRISPUS, Opera, f. 1r. (BOHIGAS, La ilustración…, vol. II, pàg. 78, fig. 170, fragm.).
 44. Fòrum de Roma, inscripció Lapis niger Romuli. (NÚÑEZ, Manual… , pàg. 211, fragm.).
 45. Biblioteca Pública de Tarragona, ms. 145, Iohannes CASSIANUS, Collationes Patrum, f. 44v. (MATEU, Colectánea…, làm. 73, fragm.).
 46. Biblioteca Nazionale Marcinana (Venècia), cod. Lat. I, 104, Libro de Horas de la reina María de Navarra, f. 3r. (Libro de Horas de la reina…).
 47. Trinity College (Dublín), ms. 52, Novum Testamentum, Excerpta Gregorii M. (Book of Armagh), f. 103r. (BISCHOFF, Paläographie…, làm. 8).
[contact-form-7 404 "Not Found"]

Resultats trobats per a obra (1630)

a camp obert1 El llibre manuscrit

a camp obert1

El llibre manuscrit
 • ca
  a camp obert loc
 • ca
  a camp lliure loc
 • es
  en campo abierto
 • fr
  en champ libre
 • it
  in campo aperto
 • it
  in campo libero
 • Dit d'una figura pintada sense cap tipus de fons ni requadre.
 • figura:
  Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 3307, Tratado de cómputos y astrología. (Domínguez Bordona, Manuscritos..., vol. i, pàg. 270, fig. 240, fragm.).

abreviatura per afèresi El llibre manuscrit

abreviatura per afèresi

El llibre manuscrit
 • ca
  abreviatura per afèresi f
 • es
  abreviatura por aféresis
 • fr
  abréviation par aphérèse
 • it
  abbreviatura per aferesi
 • Abreviatura obtinguda per la supressió d'una lletra o d'una síl·laba en posició inicial de mot.
 • nota:
  En llengua llatina són abreviades amb aquest sistema la conjunció disjuntiva vel, les consecutives ergo i igitur, i la causal enim.

abreviatura per suspensió El llibre manuscrit

abreviatura per suspensió

El llibre manuscrit
 • ca
  abreviatura per suspensió f
 • ca
  apòcope f
 • es
  abreviatura por suspensión
 • es
  apócope
 • fr
  abréviation par suspension
 • it
  abbreviatura per troncamento
 • Abreviatura obtinguda per la supressió de l'última o les últimes lletres d'una paraula (abreviatura per suspensió simple), o de les últimes lletres de cada síl·laba (abreviatura per suspensió sil·làbica).
 • nota:
  Hi ha abreviatures per suspensió simple (com la de datum i octobris) i abreviatures per suspensió sil·làbica (com la de bene i heredes).