Vocabulari d’hormones i altres mediadors

© Autoria: Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Universitat de Barcelona
© Edició: Serveis Lingüístics. Universitat de Barcelona, 2020 (Primera edició, 2015)

Primera edició (en línia): 2015
Segona edició (en línia): 2020

Aquesta obra és una iniciativa de la Comissió de Dinamització Lingüística (CDL) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, integrada en la Xarxa de Dinamització Lingüística (XDL) de la UB. L’obra ha estat elaborada amb la participació de professors i estudiants de la Facultat, i tècnics, becaris i col·laboradors dels Serveis Lingüístics.

Els especialistes són responsables de la selecció terminològica i de la revisió conceptual. Els lingüistes són responsables de l’assessorament metodològic, de la revisió lingüística i de l’edició de l’obra.

Han participat en l’elaboració d’aquesta obra en les diverses edicions:

Com a especialistes (Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació)

Rut Ferrer
Carme Pelegrí
Manel Rabanal
Raquel Martín
Jordi Vilaplana

Com a lingüistes (Serveis Lingüístics)

Àngels Egea (tècnica responsable de terminologia)
Núria Castells (tècnica d’assessorament)

En tasques diverses de suport

Sara Tudurí i Laura Ferrer (estudiants en pràctiques del grau de Traducció i Interpretació de la UPF)

Avís legal

Tots els continguts d’aquesta publicació estan subjectes a la llicència Reconeixement 3.0 (CC BY 3.0) de Creative Commons si no s’indica el contrari. Se’n permet la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació per generar una obra derivada, sense cap restricció, sempre que se’n citi el titular dels drets. La llicència completa es pot consultar a creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.ca.

Aquest recull de noms d’hormones i altres mediadors és una eina de suport a la docència de l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia III, que s’imparteix a l’ensenyament de Farmàcia. La selecció respon, doncs, als continguts d’aquestes matèries pel que fa a les denominacions dels diferents mediadors fisiològics.

L’objectiu principal és presentar una relació de les denominacions catalanes correctes per tal d’evitar l’ús de variants incorrectes o poc recomanables. En cas que un concepte presenti més d’una denominació possible, s’ha posat en primer lloc la forma més habitual a classe o a la bibliografia recomanada. Cada entrada va associada a la sigla o a les sigles amb què sol representar-se. La major part de les sigles provenen de la forma desenvolupada anglesa.

Els Serveis Lingüístics de la UB s’han encarregat de revisar tota la nomenclatura inclosa en aquest recull i l’han preparat per a l’edició en línia que podeu consultar en format vocabulari (amb equivalents en castellà i anglès) o en format taula (només amb els equivalents en anglès).

Aquesta selecció no és pas definitiva, sinó que s’anirà completant d’acord amb les necessitats que vagin sorgint o amb les llacunes detectades. És per això que us convidem a fer-nos arribar totes les millores que us semblin pertinents mitjançant el formulari de suggeriments.

 

TERME CATALÀ SIGLA TERME ANGLÈS
adrenalina
epinefrina
A, ADR
E, EPI, EPIN
adrenaline
epinephrine
AMP cíclic
monofosfat d’adenosina cíclic
AMPc cyclic AMP
cyclic adenosine monophosphate
corticoliberina
hormona alliberadora de corticotropina
CRH
CRF
corticotropin-releasing hormone
corticotropin-releasing factor
corticotropina
hormona adrenocorticotròpica
ACTH corticotropin
adrenocorticotropic hormone
deshidroepiandrosterona DHEA dehydroepiandrosterone
diacilglicerol DAG diacylglycerol
dihidrotestosterona DHT dihydrotestosterone
diiodotirosina DIT
T2
diiodotyrosine
fol·litropina
hormona fol·liculoestimulant
FSH follitropin
follicle-stimulating hormone
globulina transportadora d’hormones sexuals SHBG
SSBG
GBG
sex hormone-binding globulin
sex steroid-binding globulin
gonadal steroid-binding globulin
globulina transportadora de cortisol CBG cortisol-binding globulin
globulina transportadora de tiroxina TBG thyroxine-binding globulin
thyroid-binding globulin
gonadoliberina
hormona alliberadora de gonadotropina
GnRH gonadotropin releasing hormone
gonadotrofina coriònica humana
coriogonadotropina
hCG
HCG
human chorionic gonadotropin
choriogonadotropin
hormona alliberadora de prolactina PRH prolactin releasing hormone
luteotropina
lutropina
hormona luteïnitzant
hormona luteoestimulant
LH lutropin
luteinizing hormone
melanotropina
hormona estimulant dels melanòcits
MSH melanotropin
melanocyte-stimulating hormone
monoiodotirosina MIT
T1
monoiodotyrosine
noradrenalina
norepinefrina
NA
NE
noradrenaline
norepinephrine
paratirina
hormona paratiroidal
parathormona
PTH parathyrin
parathyroid hormone
parathormone
prealbúmina transportadora de tiroxina TBPA thyroxine-binding prealbumin
prolactina PRL prolactin
proteïna transportadora d’andrògens ABP androgen binding protein
proteïna transportadora de vitamina D DBP vitamin D-binding protein
proteïna-cinasa C PKC protein kinase C
regió del cromosoma Y determinant del sexe SRY sex determining region Y
somatoliberina
hormona alliberadora d’hormona del creixement
hormona alliberadora de somatotropina
GHRH somatoliberin
growth hormone releasing hormone
somatotrophin releasing factor
somatomedina
factor de creixement insulinoide I
IGF
IGF-I
somatomedin
insulin-like growth factor
somatostatina
hormona inhibidora de l’alliberament d’hormona del creixement
GHIH somatostatin
growth hormone-inhibiting hormone
somatotropina
hormona del creixement
GH somatropin
growth hormone
somatotropina coriònica humana
lactogen placentari humà
hCS
hPL
human chorionic somatotropin
human placental lactogen
substància inhibidora de Müller SIM Müllerian inhibiting substance
tiroglobulina TGB thyroglobulin
tiroliberina
hormona alliberadora de tirotropina
TRH thyroliberin
thyrotropin releasing hormone
tirotropina
hormona tiroestimulant
hormona estimulant de la tiroide
TSH thyrotropin
thyroid-stimulating hormone
tiroxina
tetraiodotironina
T4 thyroxine
tetraiodothyronine
trifosfat d’inositol IP3 inositol triphosphate
triiodotironina T3 triiodothyronine
vasopressina
hormona antidiürètica
ADH vasopressin
antidiuretic hormone

 

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

Resultats trobats per a obra Hormones i altres mediadors (39)