absorció per transferència de càrrega

Tècniques instrumentals

  • ca
    absorció per transferència de càrrega f
  • es
    absorción por transferencia de carga f
  • en
    charge-transfer absorption n
  • Absorció de radiació ultraviolada o visible caracteritzada per la transferència d’electrons d’una part a una altra del sistema absorbent.