deflexió gravitatòria

Astrofísica

  • ca
    deflexió gravitatòria f
  • en
    gravitational lensing n
  • Desviació dels raigs de llum produïda per l'atracció gravitatòria d'un objecte massiu, de manera que les imatges dels objectes que veiem al darrere es magnifiquen i es distorsionen.
  • nota:
    Exemple: La deflexió gravitatòria de la llum pot magnificar o distorsionar la imatge de la font.