Follow and share this playlistTancar
Web playlist
RSS feed
Copy and paste the code into your website or blog to embed a playlist:Width:px
Generate code
Copy and paste the URL in your news reader to follow this Feed:Go to URL
+ Follow and share
Order
Filter
Format
Subject

Sèries: La universitat respon 2 (32)

Què són els aliments funcionals, quin paper juguen en la nostra dieta i en què ens beneficien?
Què són els aliments funcionals, quin paper juguen en la nostra dieta i en què ens beneficien?
human nutrition and die...Catalan14 apr 20152842Abel Mariné professor catedràtic d'Universitat del Departament de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la
¿Qué son los alimentos funcionales, qué papel juegan en nuestra dieta y en que nos benefician?
¿Qué son los alimentos funcionales, qué papel juegan en nuestra dieta y en que nos benefician?
human nutrition and die...Spanish14 apr 20152982Abel Mariné profesor catedrático de Universidad del Departamento de Nutrición y Bromatologia de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona (UB), da respuesta a la pregunta formulada en este microespacio de divulgación científica.
What are functional foods, what role do they play in our diet and how do we benefit from them?
What are functional foods, what role do they play in our diet and how do we benefit from them?
human nutrition and die...English14 apr 20152659Professor Abel Mariné professor at the Department of Nutrition and Food Science, Faculty of Pharmacy, University of Barcelona ...
¿La falta de vacunación podría hacer volver enfermedades consideradas erradicadas?
¿La falta de vacunación podría hacer volver enfermedades consideradas erradicadas?
medicine, nursing, odon...Spanish19 may 20152031Antoni Trilla profesor del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB), da respuesta a la pregunta formulada en este microespacio de divulgación científica.
La manca de vacunació podria fer tornar malalties considerades eradicades?
La manca de vacunació podria fer tornar malalties considerades eradicades?
medicine, nursing, odon...Catalan19 may 20152052Antoni Trilla professor del Departament de Medicina de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), dóna resposta a la pregunta formulada en aquest microespai de divulgació científica.
Could the lack of vaccination bring back erradicated diseases?
Could the lack of vaccination bring back erradicated diseases?
medicine, nursing, odon...English19 may 20152030Antoni Trilla, Professor of Department of Medicine, Faculty of Medicine, University of Barcelona (UB),
En un futur proper, quines malalties podran tractar-se amb teràpia cel·lular?
En un futur proper, quines malalties podran tractar-se amb teràpia cel·lular?
medicine, nursing, odon...Catalan20 may 20152155Josep Maria Canals professor del Departament de Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), dóna Resposta a la pregunta formulada en aquest microespai de divulgació científica.
¿En un futuro cercano, qué enfermedades podrán tratarse con terapia celular?
¿En un futuro cercano, qué enfermedades podrán tratarse con terapia celular?
medicine, nursing, odon...Spanish19 may 20152215Josep Maria Canals professor del Departament de Biologia Celular, Inmunología y Neurociencias de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), dóna resposta a la pregunta formulada en aquest microespai de divulgació científica.
In the near future, which diseases might be treated with cells theraphy?
In the near future, which diseases might be treated with cells theraphy?
medicine, nursing, odon...English19 may 20152188Josep Maria Canals professor at the Department of Cell Biology, Immunology and Neuroscience, University of Barcelona (UB), responds to a question in this microspace of science.
Estan sorgint nous contaminants al medi ambient?
Estan sorgint nous contaminants al medi ambient?
chemistryCatalan13 apr 20152528El químic Santiago Esplugas, professor catedràtic d'Universitat del Departament de Ingenieria Química de la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona (UB), dóna resposta a la pregunta formulada en aquest microespai de divulgació científica.
¿Están surgiendo nuevos contaminantes en el medio ambiente?
¿Están surgiendo nuevos contaminantes en el medio ambiente?
chemistrySpanish13 apr 20152307El químico Santiago Esplugas, profesor catedrático de Universidad del Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona (UB), da respuesta a la pregunta formulada en este microespacio de divulgación científica.
Are new contaminants appearing in the environment?
Are new contaminants appearing in the environment?
chemistryEnglish13 apr 20152277The chemical Santiago Esplugas, Professor at the Department of Chemical Engineering, Faculty of Chemistry, University of Barcelona ...
De quina manera ens afecta l’activitat solar?
De quina manera ens afecta l’activitat solar?
physicsCatalan13 apr 20152351Blai Sanahuja, professor del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona (UB), dóna resposta a la pregunta formulada en aquest microespai de divulgació científica.
¿De qué manera nos afecta la actividad solar?
¿De qué manera nos afecta la actividad solar?
physicsSpanish13 apr 20152179Blai Sanahuja, profesor del Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona (UB), da respuesta a la pregunta formulada en este microespacio de divulgación científica.
How does solar activity affects us?
How does solar activity affects us?
physicsEnglish13 apr 20152298Blai Sanahuja, professor in the Department of Astronomy and Meteorology of the University of Barcelona (UB),
Està la nanotecnologia integrada en la nostra vida diària?
Està la nanotecnologia integrada en la nostra vida diària?
physicsCatalan13 apr 20152199El físic Amílcar Labarta, professor catedràtic d'Universitat del Departament de Física Fonamental de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (UB), dóna resposta a la pregunta formulada en aquest microespai de divulgació científica.
¿Está la nanotecnología integrada en nuestra vida diaria?
¿Está la nanotecnología integrada en nuestra vida diaria?
physicsSpanish13 apr 20152379El físico Amílcar Labarta, profesor catedrático de Universidad del Departamento de Física Fundamental de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona (UB), da respuesta a la pregunta formulada en este microespacio de divulgación científica.
Is nanotechnology integrated in our daily lives?
Is nanotechnology integrated in our daily lives?
physicsEnglish13 apr 20152117The physical Amílcar Labarta, University Professor of the Department of Fundamental Physics, Faculty
Pàgina