Follow and share this playlistTancar
Web playlist
RSS feed
Copy and paste the code into your website or blog to embed a playlist:Width:px
Generate code
Copy and paste the URL in your news reader to follow this Feed:Go to URL
+ Follow and share
Order
Filter
Format
Subject

Sèries: La universitat respon 2 (32)

Com es pot abordar la millora i la innovació en la formació de mestres?
Com es pot abordar la millora i la innovació en la formació de mestres?
education and teacher t...Catalan20 jul 20151623Miquel Martínez Martín, catedràtic de Teoria de l'Educació del Departament de Teoria i Història de l'Educació de la ...
¿Como se puede abordar la mejora y la innovación en la formación de maestros?
¿Como se puede abordar la mejora y la innovación en la formación de maestros?
education and teacher t...Spanish20 jul 20151732Miquel Martínez Martín, catedrático de Teoría de la Educación del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona (UB), da respuesta a la pregunta formulada en este microespacio de divulgación científica.
How can you address improvement and innovation in teacher training?
How can you address improvement and innovation in teacher training?
education and teacher t...English20 jul 20151667Miquel Martinez Martin, Professor of Theory of Education Department of Theory and History of Education, Faculty of Education, University ...
On ens durà l’estudi de l’actual i la futura emissió de CO2?
On ens durà l’estudi de l’actual i la futura emissió de CO2?
biologyCatalan14 apr 20151770Biel Obrador professor lector d'Universitat del Departament d'Ecologia Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB), dóna resposta a la pregunta formulada en aquest microespai de divulgació científica.
¿Dónde nos llevará el estudio de la actual y futura emisión de CO2?
¿Dónde nos llevará el estudio de la actual y futura emisión de CO2?
biologySpanish14 apr 20151985Biel Obrador profesor lector de Universidad del Departamento de Ecología Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona (UB), da respuesta a la pregunta formulada en este microespacio de divulgación científica.
Where will the actual and future study of CO2 emissions lead us?
Where will the actual and future study of CO2 emissions lead us?
biologyEnglish14 apr 20152673Biel Obrador lecturer at the Department of Ecology Faculty of Biology, University of Barcelona (UB), responds to a question in this microespacio of science.
Quines competències ha de tenir un professional de l’educació a l’actualitat?
Quines competències ha de tenir un professional de l’educació a l’actualitat?
education and teacher t...Catalan13 apr 20152137Francesc Imbernon, catedràtic d'Universitat del Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Facultat
¿Qué competencias debe tener un profesional de la educación en la actualidad?
¿Qué competencias debe tener un profesional de la educación en la actualidad?
education and teacher t...Spanish13 apr 20152408Francisco Imbernon, catedrático de Universidad del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona (UB), da respuesta a la pregunta formulada en este microespacio de divulgación científica.
What competences must a professional educator have now a day?
What competences must a professional educator have now a day?
education and teacher t...English13 apr 20151724Francisco Imbernon, professor at the Department of Teaching and Educational Organization Department of Psychology, University of Barcelona (UB), responds to a question in this microespacio of science.
Es pot aprendre a ser feliç?
Es pot aprendre a ser feliç?
philologyCatalan29 may 20151908Sebastià Serrano escrpitor i catedràtic de Lingüística general i Teoria de la Comunicació, dóna resposta a la pregunta formulada en aquest microespai de divulgació científica.
¿Se puede aprender a ser feliz?
¿Se puede aprender a ser feliz?
philosophySpanish29 may 20152130Sebastià Serrano escritor y catedrático de Lingüística general y Teoría de la Comunicación, da respuesta a la pregunta formulada en este microespacio de divulgación científica.
Can someone learn how to be happy?
Can someone learn how to be happy?
philosophyEnglish29 may 20151901Sebastià Serrano writer and professor of General Linguistics and Theory of Communication, responds
¿Por qué hay diferencias entre personas con los mismos genes?
¿Por qué hay diferencias entre personas con los mismos genes?
medicine, nursing, odon...Spanish19 may 20152292Manel Esteller profesor del Departamento de Ciencies Fisiológicas de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona (UB), da respuesta a la pregunta formulada en este microespacio de divulgación científica.
Why are there differences between people with the same genes?
Why are there differences between people with the same genes?
medicine, nursing, odon...English19 may 20151600Manel Esteller Professor, Department of Physiological Ciencies Faculty of Physics of the University of Barcelona ...
Pàgina