Email subscription

Receive a weekly email in your inbox with videos of your interest.

Dret d'informació relatiu al tractament de dades personals

El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. La finalitat del tractament és dur a terme la gestió de l'enviament d'un correu electrònic informatiu i setmanal sobre els nous vídeos al portal UBtv. La base jurídica del tractament és el consentiment. La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n'hi ha, els encarregats del tractament. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal. Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circunstàncies. També podeu consultar la informació addicional dels tractaments esmentats a www.ub.edu

In compliance with the Organic Law 15/1999 of December 13th regarding the Protection of Personal Data, and Law 34/2002 of July 11th regarding services of the information society and electronic commerce, informs the user that the email address, which is necessary to formalize, implement and develop the institutional activities of the University of Barcelona, to the administration, have been incorporated into a file automated personal data, which is responsible and addressed to the University of Barcelona. We also inform you of your right to correct or delete this information at any time. To exercise this right you just have to send a message to ubtv@ub.edu writing the word "unsubscribe" or "modification" to the subject line.

Pàgina