Subscripció per RSS

Rep via RSS els nous vídeos que es publiquen a UBtv. Subscriu-te a "Tots els vídeos" o tria la teva categoria.
Subscriu-me

RSS (sigla de Really Simple Syndication) és un canal de distribució de continguts que s'actualitzen sovint, com ara llocs de notícies, weblogs o podcasts, i per mitjà del qual es pot compartir la informació i usar-la en altres llocs web o programes. És en essència una sindicació de continguts.

El principal avantatge del sistema és l'agilitat, ja que no cal descarregar les imatges i els altres elements del web, només els titulars, i també es pot ajuntar el contingut de molts llocs web en un sol espai. Gràcies a aquesta tecnologia, els usuaris ja no s'han de preocupar de comprovar si hi ha novetats que els interessin en un determinat espai digital, sinó que poden rebre i organitzar els nous titulars d'un espai digital en el mateix moment que es publiquen. El web incorpora aquest servei a totes les pàgines on apareix la icona "Segueix i comparteix".

Un programa que utilitza RSS s'anomena agregador. N'hi ha de molts tipus: incrustats a navegadors web, widgets per a l'escriptori, en programes de correu electrònic, en pàgines web dedicades i en programes dedicats.

Pàgina