Col·laboració i comunicació

La Universitat saludable és un projecte transversal de la Universitat de Barcelona que pretén tenir un paper de coordinació en les activitats saludables que es fan a la UB. Volem impulsar, també, actuacions destinades a la millora en tres àrees fonamentalment: la salut física, la salut alimentària i el benestar emocional. Potenciem el treball en xarxa en l'àmbit intern i també amb altres universitats o institucions.

Actuacions de divulgació

ODS 17Objectius relacionats amb l’ODS 17 Aliances per aconseguir els objectius: promoure el desenvolupament de tecnologies ecològicament racionals i la seva transferència, divulgació i difusió als països en desenvolupament en condicions favorables, fins i tot en condicions concessionàries i preferencials, acordades mútuament.

Accions realitzades

  • Dissenyar i implementar el web de la UB saludable.

Accions en curs

  • Elaborar un pla de comunicació interna per a la difusió del projecte UB saludable.

Col·laboració amb els organismes de salut pública

ODS 17Objectius relacionats amb l’ODS 17 Aliances per aconseguir els objectius: fomentar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes pública, publicoprivada i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos de les aliances.

Accions a llarg termini

  • Afavorir l’intercanvi d’experiències entre organismes de salut pública, institucions i universitats.

Col·laboració amb les xarxes d’universitats saludables

ODS 17Objectius relacionats amb l'ODS 17 Aliances per aconseguir els objectius: promoure el desenvolupament de tecnologies ecològicament racionals i la seva transferència, divulgació i difusió als països en desenvolupament en condicions favorables, fins i tot en condicions concessionàries i preferencials, acordades mútuament.

Accions realitzades

  • Liderar i participar en la comissió d’elaboració de l’enquesta d’hàbits saludables a les universitats catalanes.

​​​​​​​Accions a llarg termini

  • Participar en la Xarxa US.cat, d’Universitats Saludables catalanes.
  • Participar en la REUS -Red Española de Universidades Saludables-.
  • Participar en la Xarxa Vives d’universitats saludables dels Països Catalans.