Entorn saludable

La Universitat saludable és un projecte transversal de la Universitat de Barcelona que pretén tenir un paper de coordinació en les activitats saludables que es fan a la UB. Volem impulsar, també, actuacions destinades a la millora en tres àrees fonamentalment: la salut física, la salut alimentària i el benestar emocional. Potenciem el treball en xarxa en l'àmbit intern i també amb altres universitats o institucions.

Promoure un entorn saludable d’estudi i treball

ODS 4Objectius relacionats amb la meta 4.7 de l’ODS 4 Educació de qualitat: d’aquí a 2030, assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial, i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Accions realitzades

  • Posar en funcionament l’estona saludable al CRAI, amb deu minuts d’activació muscular i deu minuts d’atenció plena (mindfulness) per als estudiants en període d’exàmens.

Accions en curs

  • 2021. Estona Saludable a les Biblioteques del CRAI en format digital

Fomentar una cultura socialment responsable

ODS 4Objectius relacionats amb la meta 4.7 de l’ODS 4 Educació de qualitat: d’aquí a 2030, assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial, i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Accions en curs

  • 2021. -Posar en funcionament els cursos Gestió flexible de l’horari i el calendari laboral, i Gestió racional del temps.

Gestió de les emocions i de l'estrès

ODS 4Objectius relacionats amb la meta 4.7 de l’ODS 4 Educació de qualitat: d’aquí a 2030, assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial, i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Accions realitzades

  • Continuar les edicions del curs Competències emocionals i estil de vida saludable per al PAS, el PDI i els estudiants.

Accions en curs

  • 2021.-Consolidació de les edicions del curs de Competències Emocionals i estil de vida saludable, per als PAS/PDI i els Estudiants
  • 2021.-Vídeos de consells per fer pauses actives, a la web de la UB Saludable i a les Xarxes Socials de la UB.

 

Objectius relacionats amb la meta 3.4 de l'ODS 3 Salut i benestar: d’aquí a 2030, reduir en un terç la moODS 3rtalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.

Accions realitzades

  • Posar en funcionament els tallers Meditació i Connecta amb la teva respiració.

Accions en curs

  • 2021. -Posada en marxa del curs semi-presencial "Re-dibuixa la teva vida", tractant temes com la gestió de les emocions,
    l'alimentació, l'exercici físic i la dedicació altruista, amb la finalitat de promoure l'envelliment saludable entre la comunitat Universitària.