1a Setmana Saludable Interuniversitària de Catalunya

Les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, de Girona, Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya i Pompeu Fabra, membres de la Xarxa Catalana d’Universitats Saludables (Xarxa us.cat), organitzen conjuntament la primera edició de la Setmana Saludable Interuniversitària de Catalunya que tindrà lloc els dies 8 i 9 d’abril.

1a Setmana Saludable Interuniversitària de Catalunya
Setmana saludable activitats

 

El concepte de salut ha adquirit diferents connotacions des que, el 1947, l'Organització Mundial de la Salut el va definir com "l'estat de benestar complet en els aspectes físics, mentals i socials de l'ésser humà i no només l'absència de malalties i patiments".


El sentit actual de la concepció de salut i de malaltia ha implicat una atenció als factors psicosocials que afecten els sistemes corporals, la qual cosa altera la vulnerabilitat de l'individu davant els processos patològics. A més, aquest gir ha originat que es presti gran atenció al concepte d'estil de vida i, específicament, als hàbits relacionats amb la salut, com a principals determinants de la qualitat del benestar psicològic i físic.


En aquest nou concepte de salut, es destaca que no només són els comportaments que les persones tenen els promotors de la malaltia, sinó que, a més, posa l'accent en
l'ambient. No obstant això, sota aquest enfocament, l'individu assoleix un rol especial en convertir-se en agent responsable de la seva pròpia salut.


La bona salut és un dels recursos per al progrés personal, econòmic i social d'un país,pel fet que contribueix de manera important a millorar la qualitat de vida a les comunitats. Les persones saludables i millor preparades són indispensables per al desenvolupament individual i col·lectiu.


En aquesta línia, la proposta d'universitat saludable té com a base un concepte de salut integral, el qual és producte de les relacions harmòniques internes i externes que cada persona aconsegueix mantenir amb ell mateix, amb els altres i amb el mediambient.


El fonament per implementar una universitat saludable està inclòs dins de les polítiques de salut pública de tots els països, sota la rúbrica de la promoció de la salut. Aquest concepte implica desenvolupar intervencions que ajudin les persones aposar en pràctica conductes saludables i a modificar conductes inadequades.


Les universitats tenen una força potencial per influir positivament en la vida i la salut dels seus membres. Constitueixen l’entorn en què les persones que hi treballen o estudien passen, en la majoria de casos, una tercera part del dia cinc dies a la setmana; i poden incidir en la formació dels seus estils de vida, portant-les a ser persones autònomes, reflexives, crítiques, amb responsabilitat davant de si mateixes i davant dels altres. A més, els universitaris lideren innovacions i tenen un paper modèlic en la societat. Així mateix, les activitats principals de la universitat són la docència i la investigació, el que permet la incorporació del concepte de salut com una responsabilitat personal i social.


Per això, independentment de l’obligació legal de garantir el dret a la vida i a la integritat física, és important per a la universitat desenvolupar polítiques destinades a prevenir els danys a la salut, que proporcionin els mitjans necessaris per millorar l’estat físic i psíquic i el benestar.