logo Servei d'Atenció als Usuaris - CRAI UB

Sol·licitar informació bibliogràfica sobre un tema
Els camps en color blau són obligatoris.
Nom:
Cognom 1: Cognom 2: DNI / NIF / Passaport:
Adreça electrònica:
Col·lectiu del qual formeu part:
Facultat, escola, unitat o empresa:
Telèfon de contacte:
  Sí, accepto el pagament segons les tarifes vigents. (només usuaris externs a la UB)
Modalitat de pagament (només usuaris externs a la UB):

Indiqueu amb quin tema es relaciona la vostra sol·licitud:
Limiteu la vostra cerca a ...
Idiomes:
Àmbit geogràfic:
Anys:
Tipus de documents (tesis, articles, etc.) :
Format en el qual voleu rebre la informació:
Definiu aquí la vostra consulta: (màxim 2.000 caràcters)
 
Declaració de confidencialitat

Podeu exercir els drets d accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita adreçada a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona.