Contacte

Organització:
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007. Barcelona.
Tel. 93 403 70 83. CIF Q0818001J.
vespres@ub.edu

Programació

L'Afluent