Skip to main content
Descobreix les raons per estudiar a la millor universitat de l’Estat
Excel·lència i prestigi internacional

Per què la UB?

Perquè la nostra universitat t’ofereix tot el que necessites per formar-te en una institució d’excel·lència i amb serveis de màxima qualitat. Descobreix-nos.

Aprenentatge i metodologies actives

El model formatiu de la Universitat de Barcelona es basa en una pedagogia per competències que promou espais d’aprenentatge des del compromís, l’esperit crític, el rigor, la responsabilitat, la sostenibilitat, la diversitat, l’accessibilitat, la perspectiva de gènere i la relació amb la societat en contextos més immediats i des de la internacionalització. L’estudiant és l’actor principal i les estratègies docents prioritzen metodologies actives com ara la ludificació, l’aula inversa, l’aprenentatge basat en problemes, els estudis de cas, el treball per projectes, l’aprenentatge servei i l’aprenentatge col·laboratiu. També es fan servir dossiers digitals, simulacions, entorns personals d’aprenentatge, sistemes de gestió de l’aprenentatge, entorns web o xarxes socials.

L’estudiant és l’actor principal dels processos d’ensenyament i aprenentatge basats en estratègies docents.

Docència i innovació

El model de formació docent integra els tres eixos dels programes més avançats en formació de professorat universitari: formació pedagògica i didàctica, innovació docent i recerca en docència universitària. La Universitat de Barcelona desenvolupa una part de la seva política docent amb el Programa RIMDA que estimula projectes docents i grups d’innovació docent amb ajut econòmic i suport pedagògic. Les línies d’innovació principals són l’aprenentatge en entorns virtuals, l’aprenentatge professionalitzador, l’avaluació, els equips docents, les metodologies actives per a l’aprenentatge i l’anàlisi de l’aprenentatge.

La Universitat de Barcelona desenvolupa una part de la política docent amb el Programa de recerca, innovació i millora de la docència i l’aprenentatge (RIMDA).

Desenvolupament professional

El professorat de la Universitat de Barcelona s’actualitza per obtenir nivells d’excel·lència en la docència, la recerca i la gestió. L’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) promou i acredita la formació continuada amb cursos, seminaris, jornades i altres activitats, i dona suport a les línies marcades des del Rectorat d’acord amb les necessitats reals i les peticions de les facultats. El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) ofereix al professorat assessorament i orientació per a l’ús d’eines tecnològiques i el disseny de recursos docents.

L’Institut de Desenvolupament Professional promou la formació continuada i acredita l’assistència a cursos, seminaris, jornades i activitats.

Coneix els projectes d’innovació docent de la UB

La innovació docent és un dels trets característics del model formatiu de la nostra universitat.

Consulta’ls
Els departaments de la UB.
Els departaments de la Universitat de Barcelona

La Universitat de Barcelona disposa de 16 facultats i 60 departaments. Un departament és l’òrgan encarregat de coordinar la docència d’una o diverses àrees de coneixement en un ensenyament o més, d’acord amb la programació docent de la Universitat. Coneix-los!

Més informació