Skip to main content
La recerca de la Universitat de Barcelona té un gran impacte social i econòmic.
Un pol únic en la creació de coneixement

Recerca a la UB

L’activitat de recerca de la Universitat de Barcelona genera un impacte social i econòmic a escala local, estatal i internacional.

Ciència oberta

El moviment ciència oberta (open science) promou una ciència més col·laborativa.

La UB, compromesa amb la ciència oberta

El moviment ciència oberta (open science) promou una ciència més col·laborativa, transparent i accessible a tothom. La Comissió Europea identifica vuit pilars d’actuació que afecten les publicacions, les dades, la integritat, la capacitació i l’avaluació, entre altres. La Universitat de Barcelona, com a membre de la LERU, treballa en el desenvolupament de les recomanacions del seu full de ruta, que té una política d’accés obert des de 2011.

Millorem la visibilitat de la recerca

El repositori institucional fa possible l’accés en línia, de manera gratuïta i immediata, al text complet d’articles científics o acadèmics. Conté col·leccions de tesis doctorals, articles i altres publicacions científiques que la comunitat investigadora de la UB posa a l’abast de tothom, d’acord amb els requeriments de les agències de finançament estatals i internacionals.

La UB també aposta per la publicació en revistes d’accés obert, amb un portal de revistes científiques pròpies que segueixen aquests principis i el suport amb ajuts a la publicació. Així mateix, coopera amb els dipòsits gestionats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, com el Dipòsit de la Recerca de Catalunya, Recercat i les Revistes Catalanes amb Accés Obert.

Compartim les dades de la recerca

La Universitat de Barcelona posa serveis i infraestructures a disposició de la comunitat investigadora perquè les dades amb què treballen siguin trobables, accessibles, interoperables i reutilitzables, seguint els principis FAIR.

La Universitat de Barcelona fomenta l’accés obert.
Descobreix la recerca que es fa a la Universitat de Barcelona.
El termòmetre de l'accés obert

Consulta les dades més rellevants de ciència oberta de la UB

Més informació