Skip to main content
La recerca de la Universitat de Barcelona té un gran impacte social i econòmic.
Un pol únic en la creació de coneixement

Recerca a la UB

L’activitat de recerca de la Universitat de Barcelona genera un impacte social i econòmic a escala local, estatal i internacional.

Ètica i integritat

La UB considera essencial garantir la integritat de la recerca en el seu desenvolupament

Una recerca íntegra i compromesa amb criteris ètics

El personal de recerca de la Universitat de Barcelona treballa d’acord amb els més alts estàndards ètics per garantir la integritat de la recerca en la seva activitat, d’acord amb el Codi d’integritat en la recerca de la UB.

La Universitat està fortament compromesa amb la millora de les polítiques institucionals pel que fa a la captació de personal investigador i a la garantia de les millors condicions laborals.

Implicada amb l’agenda de recerca ètica de la Lliga Europea d’Universitats intensives en Recerca (LERU), la Universitat de Barcelona té el segell HR Excellence in Research de la Comissió Europea.

Quatre comitès vetllen per la integritat de la recerca

La recerca universitària implica sovint la realització d’assaigs amb implicacions ètiques. La Universitat de Barcelona disposa de quatre comitès específics que vetllen per l’adequació del disseny experimental a les normes vigents, col·laboren amb el personal de recerca en l’anàlisi de les implicacions ètiques dels projectes i elaboren informes per a les convocatòries que ho requereixen.

La Universitat de Barcelona és una institució adherida a l’Acord de transparència en experimentació animal promogut des de la Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE), amb la col·laboració de l’Associació Europea per a la Recerca Animal (EARA). Aquesta adhesió va ser aprovada per la Comissió de Recerca de la UB el 30 de novembre de 2017.

Comitès ètics

El dictamen favorable del comitè d’ètica del centre on es vol dur a terme el projecte és un requisit legalment establert per iniciar qualsevol recerca en éssers humans, amb mostres biològiques d’origen humà i amb dades personals.

Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona

Més informació
El Comitè Ètic d’Experimentació Animal de la UB (CEEA-UB) regula la utilització d’animals per a experimentació i altres finalitats científiques.

Comitè Ètic d’Experimentació Animal

Més informació
Comitè Ètic de la investigació de l’Hospital Clínic de Barcelona s'encarrega de...

Comitè d’Ètica de la Investigació de l’Hospital Clínic de Barcelona

Més informació
El Comitè d’Ètica de la Investigació (CEI) de l’Hospital Universitari de Bellvitge té com a missió vetllar per la protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca.

Comitè d’Ètica de la Investigació Ciutat Sanitària de Bellvitge

Més informació
La UB amb els ODS
Una Universitat ètica i compromesa amb la societat

Descobreix el compromís ambiental, social i cultural de la Universitat de Barcelona.

Més informació