Skip to main content
La Universitat de Barcelona desenvolupa una important tasca de suport social a diferents col·lectius.
Amb la societat

Compromís

La Universitat de Barcelona, conscient de la seva responsabilitat social i ambiental, i el seu compromís ferm amb la cultura.

Polítiques ambientals

La promoció de mitjans de transport sostenibles ha estat una de les accions impulsades des de la UB.

Reduïm la petjada de carboni

Dels disset objectius de desenvolupament sostenible, quatre estan fortament relacionats amb la reducció de la petjada de carboni: aigua neta i sanejament, energia assequible i no contaminant, ciutats i comunitats sostenibles, i acció pel clima.

La Universitat de Barcelona desenvolupa accions per a la reducció d’emissions contaminants, la conversió de l’electricitat consumida en 100 % renovable o la reducció del consum d’aigua. Pots consultar les accions de la UB relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible que s’inscriuen en aquest àmbit.

Accions relacionades amb els ODS

La Universitat de Barcelona va aconseguir el 2018 que tota l’energia consumida a la UB fos d’origen renovable, com a resultat de l’Acord marc per a la contractació conjunta del subministrament d’energia (electricitat i gas) per a les entitats que integren el grup de compra del CSUC. Això va comportar una disminució considerable de les emissions contaminants. Fins aleshores, les emissions anaven lligades a la barreja de fonts d’energia que el subministrador hauria utilitzat per generar l’electricitat, moltes d’origen fòssil (petroli i gas, principalment) o nuclear.

“Des del 2018, tota l’energia consumida a la UB és d’origen renovable”

Alhora, la Universitat de Barcelona ha fet un esforç considerable per reduir els consums d’aigua i energia. Concretament, durant el 2019, els consums van baixar a nivells de fa vint anys. En el cas de l’electricitat, el consum va disminuir un 4,5 % respecte de l’any 2018 i el del gas, un 8,9 %.

La mobilitat sostenible és una altra àrea d’actuació de la Universitat de Barcelona. En aquest sentit, ha emprés accions destinades a fomentar l’ús del transport públic i de la bicicleta, posant en funcionament, per exemple, punts bici UB d’autoreparació de bicicletes.