Skip to main content
La Universitat de Barcelona desenvolupa una important tasca de suport social a diferents col·lectius.
Amb la societat

Compromís

La Universitat de Barcelona, conscient de la seva responsabilitat social i ambiental, i el seu compromís ferm amb la cultura.

Responsabilitat social

La Universitat de Barcelona edita anualment una memòria de responsabilitat social corporativa.

Contribuïm al benestar social

Des de la seva fundació, l’any 1450, la Universitat de Barcelona ha evolucionat de la mà de la societat. Ser una institució socialment responsable implica ser conscient que l’activitat pròpia té un impacte econòmic, social i mediambiental. Per això, l’any 2009 la UB va decidir assumir els valors de la responsabilitat social en la gestió diària. Des de llavors, la Universitat de Barcelona ha publicat anualment la memòria de responsabilitat social, que des del curs 2018-2019 s’anomena Informe de sostenibilitat, on ret comptes de les principals accions dutes a terme en aquest àmbit.

En la darrera edició, corresponent a 2018-2019, es pot consultar informació exhaustiva sobre governança, docència i recerca. També conté informació sobre la nostra responsabilitat amb els treballadors, l’alumnat i l’entorn, i sobre l’impacte econòmic, entre d’altres. Una novetat molt rellevant és que per primera vegada l’informe recull les contribucions que fa la Universitat de Barcelona als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Ves a la pàgina de responsabilitat social de la UB

La Universitat de Barcelona basa la seva actuació en aquest àmbit d’acord amb els disset objectius de desenvolupament sostenible (ODS) acordats per l’ONU. Per això, s’ha compromès amb aquest programa i ha creat una Comissió de Desenvolupament Sostenible per tal de monitorar-ne els resultats.

Les universitats, que són clau com a formadores de la ciutadania i com a generadores de coneixement, han d’assumir un paper rellevant en la consecució dels ODS. En aquest sentit, s’han emprès transformacions a la Universitat per contribuir a canviar i millorar el món.

Les universitats són clau com a formadores de la ciutadania i han d’assumir un paper rellevant en la consecució dels ODS

També es treballa per incorporar la perspectiva dels objectius de desenvolupament sostenible en els graus i màsters de la UB i s’ha optat per donar visibilitat a totes les recerques que contribueixin a millorar-ne el desenvolupament.

El model d’universitat europea que lidera la Universitat de Barcelona, CHARM-EU, té com a objectiu promocionar els valors europeus i repensar el rol d’Europa al món d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible.

La Universitat de Barcelona treballa dia a dia per reduir les emissions de CO2.
Una universitat sostenible

Descobreix com la Universitat de Barcelona redueix la petjada de carboni gràcies als plans de desenvolupament sostenible.

Més informació