Skip to main content
La Universitat de Barcelona té 570 anys d’història.
Una garantia de 570 anys d’història

La Universitat

La Universitat de Barcelona és sinònim de vocació de servei a la ciutadania, i té el progrés i la innovació entre els seus màxims valors.

Equip rectoral

El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.

Rector

Joan Guàrdia Olmos
Contacte

Vicerectorats

El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Ernest Abadal Falgueras
Vicerector de Personal Docent i Investigador
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Agustí Alcoberro Pericay
Vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Concepció Amat Miralles
Vicerectora de Política Docent
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Víctor Climent Sanjuán
Vicerector de Relacions Laborals
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Pilar Delgado Hito
Vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Maria Feliu Torruella
Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Marta Ferrer Garcia
Vicerectora d’Estudiants i Participació
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Jordi Garcia Fernández
Vicerector de Recerca
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Jordi Matas Dalmases
Vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Montserrat Puig Llobet
Vicerectora d’Igualtat i Gènere
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Raúl Ramos Lobo
Vicerector de Política d’Internacionalització
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Mercè Segarra Rubí
Vicerectora d’Emprenedoria, Innovació i Transferència
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Xavier Triadó Ivern
Vicerector de Transformació Digital
Contacte

Altres càrrecs

El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Marina Solé Català
Secretària general
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Glòria Matalí Costa
Gerenta
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Ander Errasti Lopez
Director de coordinació i comunicació
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Eva Perelló Menasanch
Cap del Gabinet del Rectorat
Contacte

Delegats del rector al Consell de Direcció

El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Jordi Ardanuy Baró
Delegat del rector per a estudis i anàlisis
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Ricardo Casaroli Marano
Delegat del rector per a la recerca biosanitària
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Ignasi Labastida Juan
Delegat del rector per a la ciència oberta
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Gemma Marfany Nadal
Delegada del rector per a la divulgació científica
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Lluís Medir Tejado
Delegat del rector per a la transparència i l'administració electrònica
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
José Navarro Cid
Delegat del rector per a la promoció de la recerca
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Carme Pineda Teixidó
Delegada del rector per al Desenvolupament de Tecnologies Digitals per a l'Alumnat
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Joan Santanach Suñol
Delegat del rector per a la política lingüística i publicacions
Contacte

Delegats del rector

El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Francesc Buscà Donet
Delegat del rector per a Graus i Màsters
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Bibiana Crespo Martín
Delegada del rector per a Xarxes i Mobilitat Internacional
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Gustavo Adolfo Llorente Cabrera
Delegat del rector per a la Sostenibilitat
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Óscar Núñez Burcio
Delegat del rector del Programa RIMDA
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
María Cristina Sanz López
Delegada del rector per a la projecció del postgrau i la formació permanent
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Núria Sara Miras Boronat
Delegada del rector per a la direcció de la Unitat d'Igualtat
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Xavier Testar Ymbert
Delegat del rector per a Innovació i Transferència
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Maria Teresa Vadrí Fortuny
Delegada del rector per a l'assessorament en relació amb el marc normatiu de la UB
Contacte
Saul Perlmutter és doctor Honoris Causa.
Doctors honoris causa

Consulteu les persones honorades amb la màxima distinció de la Universitat de Barcelona.

Més informació