Skip to main content
La Universitat de Barcelona té 570 anys d’història.
Una garantia de 570 anys d’història

La Universitat

La Universitat de Barcelona és sinònim de vocació de servei a la ciutadania, i té el progrés i la innovació entre els seus màxims valors.

Equip rectoral

El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.

Rector

Joan Guàrdia Olmos
Contacte

Vicerectorats

El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Ernest Abadal Falgueras
Vicerector Adjunt al Rector i de Personal Docent i Investigador
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Agustí Alcoberro Pericay
Vicerector de Patrimoni i Activitats Culturals
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Concepció Amat Miralles
Vicerectora de Política Docent
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Víctor Climent Sanjuán
Vicerector de Relacions Laborals
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Pilar Delgado Hito
Vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Maria Feliu Torruella
Vicerectora de Doctorat i Personal Investigador en Formació
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Marta Ferrer Garcia
Vicerectora d’Estudiants i Participació
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Jordi Garcia Fernández
Vicerector de Recerca
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Markus González Beilfuss
Vicerector de Política d’Internacionalització
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Montserrat Puig Llobet
Vicerectora d’Igualtat i Gènere
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Mercè Segarra Rubí
Vicerectora d’Emprenedoria, Innovació i Transferència
Contacte
El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Xavier Triadó Ivern
Vicerector de Transformació Digital
Contacte

Altres càrrecs

El doctor Joan Guàrdia és el rector de la Universitat de Barcelona.
Marina Solé Català
Secretària general
Contacte

Delegats del rector

Saul Perlmutter és doctor Honoris Causa.
Doctors honoris causa

Consulteu les persones honorades amb la màxima distinció de la Universitat de Barcelona.

Més informació