Skip to main content
Coneix les xifres principals de la Universitat de Barcelona. Incid
Una universitat d'una dimensió global

La UB en xifres

Les dades de la Universitat de Barcelona, agrupades per àrees d'activitat.

Estudis

L’oferta formativa de la Universitat de Barcelona es basa en la qualitat i la innovació. Abraça tots els àmbits del coneixement: humanitats, ciències de la salut, ciències socials, ciències experimentals i enginyeries.

16
facultats
10
centres adscrits
73.926
estudiants
87 %
taxa de rendiment en graus
95 %
taxa de rendiment en màsters
73
graus
170
màsters universitaris
1a
en ocupabilitat (QS Employability Ranking)

Recerca

La Universitat de Barcelona és l’única universitat del país membre de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU). Focalitzada intensivament en la recerca, està consolidada com una de les més innovadores del país.

1a
en innovació (Reuters Top 100)
5.963
docents i investigadors
4.816
investigadors en formació
754
tesis llegides
958
projectes de recerca actius
7.112
publicacions científiques (WoS)
73
patents sol·licitades

Activitat internacional

La Universitat de Barcelona participa de manera activa en xarxes internacionals i en aliances interuniversitàries. La creació de l’aliança CHARM European University i el projecte del Campus de las Américas són les iniciatives més destacades.

79
programes Erasmus+ actius
11.231
estudiants de nacionalitat estrangera
781
estudiants de la UB en programes d’intercanvi
141
nacionalitats diferents
3.578
Convenis

Personal i instal·lacions

La Universitat de Barcelona disposa d’una plantilla de més de 8.000 persones. Posa els seus serveis i instal·lacions a disposició de tota la comunitat.

5.963
docents i investigadors
2.387
treballadors d’administració i serveis
488
tècnics i auxiliars de recerca
67,7 ha
de superfície construïda
425 M€
de pressupost

Activitats a la UB

La Universitat de Barcelona mostra un lideratge cultural i social en el seu àmbit territorial.

1.653
participants en visites guiades a l’Edifici Històric
15
concerts organitzats en el Cicle de Música
3.170
usuaris d’Esports UB
7.365
socis d’Alumni UB
1.248
participants a Voluntariat UB